Общинска администрация Троян
гр Троян, пл. Възраждане №1
Деловодна справка