Община Троян - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
„Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2017г.” В предмета на обществената поръчка се включват следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1. Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични настилки на територията на гр. Троян, с. Калейца, с.Белиш, с. Ломец, с. Балабанско през 2017г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2. Текущ ремонт тротоари в гр. Троян през 2017 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3. Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични настилки на територията на селата Балканец, Бели Осъм, Чифлик, Шипково, Терзийско, Горно Трапе, кв. Балкан, ТК „Беклемето“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4. Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на селата Голяма Желязна, Старо Село, Борима, Дълбок Дол ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5. Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични настилки на територията на селата Орешак, Черни Осъм, Патрешко, Гумощник, Дебнево, Врабево, Добродан
326 / 23.03.2017
Публично състезание
Състояние: Активна
272 / 17.03.2017
Събиране на оферти с обява
Състояние: Активна
12345678910...>>Намерени са 211 записа