Община Троян - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
376 / 09.04.2019
Събиране на оферти с обява
Състояние: Активна
341 / 03.04.2019
Събиране на оферти с обява
Състояние: Активна
Договор №50 от 22.03.2019 г. / 22.03.2019
Директно възлагане
Състояние: Активна
284 / 19.03.2019
Събиране на оферти с обява
Състояние: Активна
Изпълнение на Строително ремонтни работи на обекти: „Ремонт и поддръжка на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2019 г.” по две обособени позиции: Обособена позиция №1: 1.Текущ ремонт на общински път с. Добродан-с. Врабево; 2.Текущ ремонт на общински път за м. Миленча и м. Стругът, с. Ч. Осъм; 3.Текущ ремонт на общински път в с. Орешак; 4.Текущ ремонт на общински път в с. Калейца; 5.Ремонт съоръжения по общинска пътна мрежа във връзка с експлоатация при зимни условия; Обособена позиция №2: 1.Ремонт на участък от общински път с. Ломец във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; 2.Ремонт на участък от общински път с. Гумощник във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; 3.Ремонт и укрепване на участък от общински път с. Бели Осъм - с. Чифлик във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; 4.Текущ ремонт на общински път мах. Цоневска, Дрянското; 5.Текущ ремонт на общински път с. Терзийско; 6.Текущ ремонт на общински път с. Белиш; 7.Текущ ремонт за подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия
#263 / 13.03.2019
Публично състезание
Състояние: Активна
248 / 08.03.2019
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Състояние: Активна
12345678910...>>Намерени са 369 записа