Община Троян - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.04.2022 г.
Публично състезание: досие
Поликсения Кинтова / 21.04.2022 15:23

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.04.2022 г.

Обявление за изменение от 21.03.2022 г. за обособена позиция № 1 и Допълнително Споразумение към Договор № ОП-У-5-2018/19.02.2018 г. от 14.03.2022 г.
Открита процедура: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема, Областната транспортна схема на Ловешка област и Общинската транспортна схема на община Троян по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 1.1. Автобусна линия: София-Троян; 1.2. Автобусна линия: Троян-Голяма Желязна; 1.2. Автобусна линия: Троян-Ломец; Обособена позиция 2: 1.1. Автобусна линия: Троян-Калейца; 1.2. Автобусна линия: Троян-Балканец, 1.3 Автобусна линия: Кнежки лъг-разклон Калейца, 1.4. Автобусна линия: Камен мост-разклон Калейца; Обособена позиция 3: 1.1. Автобусна линия: Троян-Балабанско, 1.2. Автобусна линия: Троян-Чифлик, 1.3. Автобусна линия: Троян-Черни Осъм, 1.4. Автобусна линия: Троян-Белиш, 1.5. Автобусна линия: Троян-Шипково, 1.6. Автобусна линия: Велико Търново-Троян; обособена позиция 4: 1.1. Автобусна линия: Троян-Врабево, 1.2. Автобусна линия: Плевен – Троян, 1.3. Автобусна линия: Ловеч – Троян; Обособена позиция 5: 1.1. Автобусна линия: Троян – Горно Трапе, 1.2. Автобусна линия: София – Врабево. досие
Поликсения Кинтова / 25.03.2022 14:04

Обявление за изменение от 21.03.2022 г. за обособена позиция № 1 и Допълнително Споразумение към Договор № ОП-У-5-2018/19.02.2018 г. от 14.03.2022 г.

Обявление за изменение от 21.03.2022 г. за обособена позиция № 2 и Допълнително Споразумение към Договор № ОП-У-7-2018/01.03.2018 г. от 14.03.2022 г.
Открита процедура: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема, Областната транспортна схема на Ловешка област и Общинската транспортна схема на община Троян по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 1.1. Автобусна линия: София-Троян; 1.2. Автобусна линия: Троян-Голяма Желязна; 1.2. Автобусна линия: Троян-Ломец; Обособена позиция 2: 1.1. Автобусна линия: Троян-Калейца; 1.2. Автобусна линия: Троян-Балканец, 1.3 Автобусна линия: Кнежки лъг-разклон Калейца, 1.4. Автобусна линия: Камен мост-разклон Калейца; Обособена позиция 3: 1.1. Автобусна линия: Троян-Балабанско, 1.2. Автобусна линия: Троян-Чифлик, 1.3. Автобусна линия: Троян-Черни Осъм, 1.4. Автобусна линия: Троян-Белиш, 1.5. Автобусна линия: Троян-Шипково, 1.6. Автобусна линия: Велико Търново-Троян; обособена позиция 4: 1.1. Автобусна линия: Троян-Врабево, 1.2. Автобусна линия: Плевен – Троян, 1.3. Автобусна линия: Ловеч – Троян; Обособена позиция 5: 1.1. Автобусна линия: Троян – Горно Трапе, 1.2. Автобусна линия: София – Врабево. досие
Поликсения Кинтова / 25.03.2022 14:01

Обявление за изменение от 21.03.2022 г. за обособена позиция № 2 и Допълнително Споразумение към Договор № ОП-У-7-2018/01.03.2018 г. от 14.03.2022 г.

Обявление за изменение от 21.03.2022 г. за обособена позиция № 3 и Допълнително Споразумение към Договор № ОП-У-8-2018/01.03.2018 г. от 14.03.2022 г.
Открита процедура: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема, Областната транспортна схема на Ловешка област и Общинската транспортна схема на община Троян по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 1.1. Автобусна линия: София-Троян; 1.2. Автобусна линия: Троян-Голяма Желязна; 1.2. Автобусна линия: Троян-Ломец; Обособена позиция 2: 1.1. Автобусна линия: Троян-Калейца; 1.2. Автобусна линия: Троян-Балканец, 1.3 Автобусна линия: Кнежки лъг-разклон Калейца, 1.4. Автобусна линия: Камен мост-разклон Калейца; Обособена позиция 3: 1.1. Автобусна линия: Троян-Балабанско, 1.2. Автобусна линия: Троян-Чифлик, 1.3. Автобусна линия: Троян-Черни Осъм, 1.4. Автобусна линия: Троян-Белиш, 1.5. Автобусна линия: Троян-Шипково, 1.6. Автобусна линия: Велико Търново-Троян; обособена позиция 4: 1.1. Автобусна линия: Троян-Врабево, 1.2. Автобусна линия: Плевен – Троян, 1.3. Автобусна линия: Ловеч – Троян; Обособена позиция 5: 1.1. Автобусна линия: Троян – Горно Трапе, 1.2. Автобусна линия: София – Врабево. досие
Поликсения Кинтова / 25.03.2022 14:00

Обявление за изменение от 21.03.2022 г. за обособена позиция № 3 и Допълнително Споразумение към Договор № ОП-У-8-2018/01.03.2018 г. от 14.03.2022 г.

Обявление за изменение от 21.03.2022 г. за обособена позиция № 4 и Допълнително Споразумение към Договор № ОП-У-4-2018/19.02.2018 г. от 14.03.2022 г.
Открита процедура: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема, Областната транспортна схема на Ловешка област и Общинската транспортна схема на община Троян по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 1.1. Автобусна линия: София-Троян; 1.2. Автобусна линия: Троян-Голяма Желязна; 1.2. Автобусна линия: Троян-Ломец; Обособена позиция 2: 1.1. Автобусна линия: Троян-Калейца; 1.2. Автобусна линия: Троян-Балканец, 1.3 Автобусна линия: Кнежки лъг-разклон Калейца, 1.4. Автобусна линия: Камен мост-разклон Калейца; Обособена позиция 3: 1.1. Автобусна линия: Троян-Балабанско, 1.2. Автобусна линия: Троян-Чифлик, 1.3. Автобусна линия: Троян-Черни Осъм, 1.4. Автобусна линия: Троян-Белиш, 1.5. Автобусна линия: Троян-Шипково, 1.6. Автобусна линия: Велико Търново-Троян; обособена позиция 4: 1.1. Автобусна линия: Троян-Врабево, 1.2. Автобусна линия: Плевен – Троян, 1.3. Автобусна линия: Ловеч – Троян; Обособена позиция 5: 1.1. Автобусна линия: Троян – Горно Трапе, 1.2. Автобусна линия: София – Врабево. досие
Поликсения Кинтова / 25.03.2022 13:52

Обявление за изменение от 21.03.2022 г. за обособена позиция № 4 и Допълнително Споразумение към Договор № ОП-У-4-2018/19.02.2018 г. от 14.03.2022 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 07.03.2022 г.
Публично състезание: „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“, гр. Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към нея“ досие
Поликсения Кинтова / 07.03.2022 16:40

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 07.03.2022 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 24.01.2022 г. за обособена позиция №6
Публично състезание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция № 2 „Птиче месо“; Обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти от свинско, телешко и агнешко месо“; Обособена позиция № 4 „Риба“; Обособена позиция № 5 „Яйца“; Обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция № 7 „Зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, замразени зеленчуци, изсушени подправки, захар и захарни изделия, масла и мазнини и други храни и напитки“; Обособена позиция № 8 „Сурови (пресни) плодове, зеленчуци и пресни подправки“; Обособена позиция № 9 „Консерви“ досие
Поликсения Кинтова / 24.01.2022 15:10

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 24.01.2022 г. за обособена позиция №6

Обявления за приключване на договори за обществена поръчка от 21.01.2022 г.
Публично състезание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция № 2 „Птиче месо“; Обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти от свинско, телешко и агнешко месо“; Обособена позиция № 4 „Риба“; Обособена позиция № 5 „Яйца“; Обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция № 7 „Зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, замразени зеленчуци, изсушени подправки, захар и захарни изделия, масла и мазнини и други храни и напитки“; Обособена позиция № 8 „Сурови (пресни) плодове, зеленчуци и пресни подправки“; Обособена позиция № 9 „Консерви“ досие
Поликсения Кинтова / 21.01.2022 16:55

Обявления за приключване на договори за обществена поръчка от 21.01.2022 г.

Електронни документи:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.01.2022 г. за обособена позиция №1 [445,34 KБ | PDF] [дата на публикуване: 21.01.2022 16:55]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.01.2022 г. за обособена позиция №2 [449,42 KБ | PDF] [дата на публикуване: 21.01.2022 16:55]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.01.2022 г. за обособена позиция №3 [413,67 KБ | PDF] [дата на публикуване: 21.01.2022 16:55]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.01.2022 г. за обособена позиция №4 [443,42 KБ | PDF] [дата на публикуване: 21.01.2022 16:55]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.01.2022 г. за обособена позиция №5 [380,75 KБ | PDF] [дата на публикуване: 21.01.2022 16:55]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.01.2022 г. за обособена позиция №7 [434,18 KБ | PDF] [дата на публикуване: 21.01.2022 16:55]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.01.2022 г. за обособена позиция №8 [392,28 KБ | PDF] [дата на публикуване: 21.01.2022 16:55]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.01.2022 г. за обособена позиция №9 [430,00 KБ | PDF] [дата на публикуване: 21.01.2022 16:55]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 01.12.2021 г.
Пряко договаряне: „Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на социалните услуги Защитено жилище за лица с физически увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за временно настаняване в с. Дълбок дол, община Троян“. досие
Поликсения Кинтова / 01.12.2021 15:55

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 30.11.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 07.10.2021 г. за обособена позиция №2
Публично състезание: досие
Поликсения Кинтова / 07.10.2021 16:50

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 07.10.2021 г. за обособена позиция №2

12345678910...>>Намерени са 2301 записа