Досие №421 на процедура "„Изработка на инвестиционен проект за доставка и монтаж на асансьор в общинска административна сграда на ул. „Г. С. Раковски“ № 55, гр. Троян“"
Договор № 335 от 18.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „Изработка на инвестиционен проект за доставка и монтаж на асансьор в общинска административна сграда на ул. „Г. С. Раковски“ № 55, гр. Троян“ досие
Поликсения Кинтова / 20.11.2019 13:44

Договор № 335 от 18.11.2019 г.

Утвърден Протокол от работата на Комисия
Събиране на оферти с обява: „Изработка на инвестиционен проект за доставка и монтаж на асансьор в общинска административна сграда на ул. „Г. С. Раковски“ № 55, гр. Троян“ досие
Поликсения Кинтова / 21.10.2019 13:32

Утвърден Протокол от работата на Комисия

Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: „Изработка на инвестиционен проект за доставка и монтаж на асансьор в общинска административна сграда на ул. „Г. С. Раковски“ № 55, гр. Троян“ досие
Поликсения Кинтова / 09.10.2019 08:48

Съобщение

oтносно обществена поръчка с предмет: „Изработка на инвестиционен проект за доставка и монтаж на асансьор в общинска административна сграда на ул. „Г. С. Раковски“ № 55, гр. Троян“

      Уважаеми Господа,
      На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Ви уведомяваме, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка е удължен до 17:30 часа на 14.10.2019 г. Отварянето на оферти, подадени по обявената по реда на глава 26 от ЗОП обява за обществена поръчка с горепосочения предмет, насрочено за 09.10.2019 г. (сряда) в 10:00 ч. се отлага за нова дата – 15.10.2019 г. (вторник) в 10:00 ч. в Заседателната зала на трети етаж в сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” № 1.

    Тел. за справка: 0670 / 6 80 05
    Звено „Обществени поръчки“

„Изработка на инвестиционен проект за доставка и монтаж на асансьор в общинска административна сграда на ул. „Г. С. Раковски“ № 55, гр. Троян“
Събиране на оферти с обява: „Изработка на инвестиционен проект за доставка и монтаж на асансьор в общинска административна сграда на ул. „Г. С. Раковски“ № 55, гр. Троян“ досие
Поликсения Кинтова / 26.09.2019 16:46
Намерени са 4 записа