Досие №453 на процедура "„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на обекти на Община Троян, кметствата и звената на общинска бюджетна издръжка.“"
Обявление за възложена поръчка от 03.12.2020 г.
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на обекти на Община Троян, кметствата и звената на общинска бюджетна издръжка.“ досие
Поликсения Кинтова / 07.12.2020 13:11

Обявление за възложена поръчка от 03.12.2020 г.

Решение за прекратяване №1521/19.11.2020
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на обекти на Община Троян, кметствата и звената на общинска бюджетна издръжка.“ досие
Пламена Димитрова / 19.11.2020 15:23

Решение за прекратяване №1521/19.11.2020 г.

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на обекти на Община Троян, кметствата и звената на общинска бюджетна издръжка
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на обекти на Община Троян, кметствата и звената на общинска бюджетна издръжка.“ досие
Пламена Димитрова / 11.05.2020 15:07

Община Троян обяви обществена поръчка с предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на обекти на Община Троян, кметствата и звената на общинска бюджетна издръжка"

Намерени са 3 записа