Досие №454 на процедура "АИК „Состра“- работни проекти на подобекти:посетителски център, паркинг и пътна връзка"
Обявлението за приключване на договор за обществена поръчка от 22.12.2020 г.
Договаряне без предварителна покана за участие: АИК „Состра“- работни проекти на подобекти:посетителски център, паркинг и пътна връзка досие
Поликсения Кинтова / 22.12.2020 15:45

Обявлението за приключване на договор за обществена поръчка от 22.12.2020 г.

Договор №206 от 28.07.2020 г. и Обявление за възложена поръчка от 05.08.2020 г.
Договаряне без предварителна покана за участие: АИК „Состра“- работни проекти на подобекти:посетителски център, паркинг и пътна връзка досие
Поликсения Кинтова / 10.08.2020 10:30
АИК „Состра“- работни проекти на подобекти:посетителски център, паркинг и пътна връзка
Договаряне без предварителна покана за участие: АИК „Состра“- работни проекти на подобекти:посетителски център, паркинг и пътна връзка досие
Поликсения Кинтова / 11.05.2020 15:10

Община Троян обяви обществена поръчка с предмет: "АИК „Состра“- работни проекти на подобекти:посетителски център, паркинг и пътна връзка"

Намерени са 3 записа