Досие №456 на процедура "Техническа поддръжка на внедрената в Община Троян интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН за модул "Местни данъци и такси""
Обявлението за приключване на договор за обществена поръчка от 08.07.2021 г.
Пряко договаряне: Техническа поддръжка на внедрената в Община Троян интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН за модул "Местни данъци и такси" досие
Поликсения Кинтова / 08.07.2021 16:40

Обявлението за приключване на договор за обществена поръчка от 08.07.2021 г.

Договор № 185 от 01.07.2020 г. и Обявление за възложена поръчка от 15.07.2020 г.
Пряко договаряне: Техническа поддръжка на внедрената в Община Троян интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН за модул "Местни данъци и такси" досие
Поликсения Кинтова / 15.07.2020 15:41
Техническа поддръжка на внедрената в Община Троян интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН за модул "Местни данъци и такси"
Пряко договаряне: Техническа поддръжка на внедрената в Община Троян интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН за модул "Местни данъци и такси" досие
Поликсения Кинтова / 22.05.2020 15:28

Община Троян обяви обществена поръчка с предмет: "Техническа поддръжка на внедрената в Община Троян интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН за модул "Местни данъци и такси"

Намерени са 3 записа