Досие №457 на процедура "Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, A-100H/A-98H, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Троян и ОП Комунални услуги-Троян, гр. Троян."
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 26.07.2021 г.
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, A-100H/A-98H, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Троян и ОП Комунални услуги-Троян, гр. Троян. досие
Поликсения Кинтова / 26.07.2021 16:55

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 26.07.2021 г.

Борсов договор № 702 от 19.06.2020 г.
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, A-100H/A-98H, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Троян и ОП Комунални услуги-Троян, гр. Троян. досие
Поликсения Кинтова / 30.06.2020 15:50

Борсов договор № 702 от 19.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка от 26.06.2020 г.
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, A-100H/A-98H, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Троян и ОП Комунални услуги-Троян, гр. Троян. досие
Поликсения Кинтова / 29.06.2020 16:45

Обявление за възложена поръчка от 26.06.2020 г.

Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, А-98Н/A-100H, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Троян и ОП Комунални услуги-Троян, гр. Троян.
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, A-100H/A-98H, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Троян и ОП Комунални услуги-Троян, гр. Троян. досие
Поликсения Кинтова / 08.06.2020 13:10

Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, А-98Н/A-100H, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Троян и ОП Комунални услуги-Троян, гр. Троян.

Намерени са 4 записа