Досие №458 на процедура "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Троян за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г., 2021-2022 г."
Договор № СИИ-У24-2020 от 26.10.2020 г. и Обявление за възложена поръчка от 09.11.2020 г.
Открита процедура: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Троян за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г., 2021-2022 г. досие
Пламена Димитрова / 12.11.2020 14:40
Решение №1221 от 17.09.2020 г. за за избор на изпълнител
Открита процедура: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Троян за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г., 2021-2022 г. досие
Поликсения Кинтова / 17.09.2020 09:35

Решение №1221 от 17.09.2020 г. за за избор на изпълнител

Документация за обществена поръчка
Открита процедура: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Троян за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г., 2021-2022 г. досие
Пламена Димитрова / 16.06.2020 15:45
Решение №718 от 11.06.2020 г. за откриване на процедура и Обявление изх. №И-РД-611 от 11.06.2020 г.
Открита процедура: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Троян за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г., 2021-2022 г. досие
Поликсения Кинтова / 15.06.2020 16:34
Намерени са 4 записа