Досие №459 на процедура "ЕТАП 2 – Изграждане на клетка 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци"
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.04.2022 г.
Публично състезание: досие
Поликсения Кинтова / 21.04.2022 15:23

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 21.04.2022 г.

Решение № 1158 от 02.09.2020 г. за избор на изпълнител
Публично състезание: досие
Поликсения Кинтова / 02.09.2020 13:29

Решение № 1158 от 02.09.2020 г. за избор на изпълнител

Утвърден Протокол от работата на Комисията
Публично състезание: досие
Поликсения Кинтова / 02.09.2020 13:27

Утвърден Протокол от работата на Комисията

Разяснения по обществена поръчка с изх.№Е-900 от 16.07.2020 г.
Публично състезание: досие
Поликсения Кинтова / 16.07.2020 13:21

Разяснения по обществена поръчка с изх.№Е-900 от 16.07.2020 г.

Разяснения по обществена поръчка с изх.№Е-874 от 10.07.2020 г.
Публично състезание: досие
Поликсения Кинтова / 10.07.2020 15:15

Разяснения по обществена поръчка с изх.№Е-874 от 10.07.2020 г.

ЕТАП 2 – Изграждане на клетка 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци
Публично състезание: досие
Поликсения Кинтова / 12.06.2020 15:14
Намерени са 7 записа