Досие №460 на процедура "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места от община Троян през периода 2020 – 2022 г."
Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места от община Троян през периода 2020 – 2022 г.
Директно възлагане: досие
Поликсения Кинтова / 04.01.2021 16:20

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места от община Троян през периода 2020 – 2022 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места от община Троян през периода 2020 – 2022 г.
Директно възлагане: досие
Поликсения Кинтова / 27.11.2020 10:00
Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места от община Троян през периода 2020 – 2022 г.
Директно възлагане: досие
Поликсения Кинтова / 09.11.2020 14:55

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места от община Троян през периода 2020 – 2022 г.

Електронни документи:

Договор № СИИ-У27-2020 от 09.11.2020 г. за село Балканец [1,57 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У28-2020 от 09.11.2020 г. за село Белиш [1,51 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У29-2020 от 09.11.2020 г. за село Борима [1,57 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У31-2020 от 09.11.2020 г. за село Горно Трапе [1,50 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У32-2020 от 09.11.2020 г. за село Гумощник [1,50 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У33-2020 от 09.11.2020 г. за село Дебнево [1,64 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У34-2020 от 09.11.2020 г. за село Добродан [1,45 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У35-2020 от 09.11.2020 г. за село Дълбок дол [1,37 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У36-2020 от 09.11.2020 г. за село Калейца [1,41 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У37-2020 от 09.11.2020 г. за село Ломец [1,50 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У38-2020 от 09.11.2020 г. за село Орешак [1,55 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У39-2020 от 09.11.2020 г. за село Патрешко [1,36 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У40-2020 от 09.11.2020 г. за село Шипково [1,57 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Договор № СИИ-У41-2020 от 09.11.2020 г. за село Чифлик [1,39 МБ | PDF] [дата на публикуване: 09.11.2020 14:55]
Намерени са 3 записа