ОБЩИНА ТРОЯН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Документ №
Относно
Дата на завеждане
Дата на приключване
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
В-3933Заповед за категоризация.21.10.2022 г.21.10.2022 г.Изтегли файла
З-48Заповед № 1326/28.10.2016 г.09.12.2016 г.09.12.2016 г.Изтегли файла
З-35Заповед №148/13.02.2019 г.14.03.2019 г.14.03.2019 г.Изтегли файла
З-15Заповед №1149/05.10.2018г.22.01.2019 г.22.01.2019 г.Изтегли файла
З-36Заповед №155/13.02.2019 г.14.03.2019 г.14.03.2019 г.Изтегли файла
З-1Заповед № 30/09.0118.02.2020 г.18.02.2020 г.Изтегли файла
З-18Заповед № 132/09.02.2017 г.22.06.2017 г.22.06.2017 г.Изтегли файла
З-32На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1104/ 11.11.2014 год. на и.д.кмет на община Троян,31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-43Заповед № 1152/17.09.2016 г.09.12.2016 г.09.12.2016 г.Изтегли файла
З-41ПРЗ ЗА ЧИЗРП ЗА ПИ 03486.108.629410.12.2021 г.10.12.2021 г.Изтегли файла
З-27Заповед №895/14.07.2020 г.19.08.2020 г.19.08.2020 г.Изтегли файла
З-7Заповед № 416/18.03.2020 г.16.04.2020 г.16.04.2020 г.Изтегли файла
З-29Заповед №1117/17.08.2021 г.01.12.2021 г.01.12.2021 г.Изтегли файла
З-4На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.12, т.10 и чл.51, ал.1 от Закона за туризма, и Решение №356/ 25.04.2013 год. на Общинския съвет - Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
В-2454Заповед за категоризация - 459 Орхидея26.08.2022 г.26.08.2022 г.Изтегли файла
З-27Заповед № 709/09.06.2016 г.22.07.2016 г.22.07.2016 г.Изтегли файла
З-34Заповед № 915/01.08.2016 г.09.12.2016 г.09.12.2016 г.Изтегли файла
З-17Решение № 602/16.05.2016 г.22.07.2016 г.22.07.2016 г.Изтегли файла
З-33На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1105/ 11.11.2014 год. на и.д.кмет на община Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-34Заповед №1290/23.09.2021 г.01.12.2021 г.01.12.2021 г.Изтегли файла
З-13Заповед №747/01.06.2021 г.22.07.2021 г.22.07.2021 г.Изтегли файла
З-19Заповед №847/23.06.2021 г.22.07.2021 г.22.07.2021 г.Изтегли файла
З-3На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 59/ 24.01.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 13.02.2014 год. публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска собственост, находящ се в с. Шипково30.03.2015 г.30.03.2015 г.Изтегли файла
З-38Заповед №1166/03.09.2020 г.17.11.2020 г.17.11.2020 г.Изтегли файла
В-2844Заповед за регистрация на стаи за гости 'Оазис'12.09.2022 г.12.09.2022 г.Изтегли файла
З-12Заповед № 509/13.04.2020 г.16.04.2020 г.16.04.2020 г.Изтегли файла
З-24Заповед №566/11.05.2018 г.08.06.2018 г.08.06.2018 г.Изтегли файла
З-14На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 200/ 14.03.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 11.04.2014 год. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр. Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-29Заповед №1011/04.08.2020 г.19.08.2020 г.19.08.2020 г.Изтегли файла
З-77Заповед №1216/26.09.2017 г.27.09.2017 г.27.09.2017 г.Изтегли файла
В-2465Заповед за категоризация - Дон Пацо - Лъгът26.08.2022 г.26.08.2022 г.Изтегли файла
З-1Заповед №12/03.01.2018 г.20.03.2018 г.20.03.2018 г.Изтегли файла
З-1Заповед за ДПК за определяне на член на ДПК18.10.2022 г. Изтегли файла
В-1324Заповед за категоризиране на Алфарезорт термал.15.07.2022 г.27.09.2022 г.Изтегли файла
З-29Заповед №71/22.01.2019г.23.01.2019 г.23.01.2019 г.Изтегли файла
З-39Заповед № 531/04.05.2017 г.22.06.2017 г.22.06.2017 г.Изтегли файла
З-45Заповед №1406/29.10.2020 г.17.11.2020 г.17.11.2020 г.Изтегли файла
З-32Заповед № 441/12.04.2017 г.22.06.2017 г.22.06.2017 г.Изтегли файла
ОбС-490Определяне състав на местна комисия за компенсационен жилищен фонд16.11.2015 г.22.12.2015 г.
З-4Заповед №40/12.01.2018 г.20.03.2018 г.20.03.2018 г.Изтегли файла
З-21Заповед №556/10.05.2018 г.08.06.2018 г.08.06.2018 г.Изтегли файла
З-24Заповед №1333/27.11.2018г.22.01.2019 г.22.01.2019 г.Изтегли файла
З-45Заповед № 785/28.06.2019 г.16.07.2019 г.16.07.2019 г.Изтегли файла
З-8Заповед № 505/13.04.2020 г.16.04.2020 г.16.04.2020 г.Изтегли файла
З-6Заповед №913/31.07.2018г.22.01.2019 г.22.01.2019 г.Изтегли файла
З-64Заповед № 1297/15.10.2019 г.17.10.2019 г.17.10.2019 г.Изтегли файла
З-3Заповед №97/26.01.2021 г.15.02.2021 г.15.02.2021 г.Изтегли файла
З-6Заповед №1549/12.12.2016г.21.06.2017 г.21.06.2017 г.Изтегли файла
З-40Заповед №1200/10.09.2020 г.17.11.2020 г.17.11.2020 г.Изтегли файла
З-3Заповед №196/12.02.2020 г.18.02.2020 г.18.02.2020 г.Изтегли файла
     
Страница 1 от 9 (447 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Следваща
[Условие]Създаване на филтър