ОБЩИНА ТРОЯН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Документ №
Относно
Дата на завеждане
Дата на приключване
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
З-25Заповед №962/08.07.2021 г.22.07.2021 г.22.07.2021 г.Изтегли файла
З-48Заповед № 1326/28.10.2016 г.09.12.2016 г.09.12.2016 г.Изтегли файла
З-8Заповед №930/08.08.2018г.22.01.2019 г.22.01.2019 г.Изтегли файла
З-23Заповед №1324/26.11.2018г.22.01.2019 г.22.01.2019 г.Изтегли файла
З-8Заповед № 471/08.04.2016 г.22.07.2016 г.22.07.2016 г.Изтегли файла
З-35Заповед №148/13.02.2019 г.14.03.2019 г.14.03.2019 г.Изтегли файла
З-37Заповед № 1022/23.08.2016 г.09.12.2016 г.09.12.2016 г.Изтегли файла
З-86Заповед № 1429/13.11.2017 г.16.11.2017 г.16.11.2017 г.Изтегли файла
З-15Заповед №1149/05.10.2018г.22.01.2019 г.22.01.2019 г.Изтегли файла
З-36На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед №1136/ 21.11.2014 год. на кмета на община Троян, протокол от проведен на 05.12.2014 год., публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр.Троян,31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-36Заповед №155/13.02.2019 г.14.03.2019 г.14.03.2019 г.Изтегли файла
З-1Заповед № 30/09.0118.02.2020 г.18.02.2020 г.Изтегли файла
З-18Заповед № 132/09.02.2017 г.22.06.2017 г.22.06.2017 г.Изтегли файла
З-17Заповед №1186/16.10.2018 г.22.01.2019 г.22.01.2019 г.Изтегли файла
З-10На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед №518/ 06.06.2013 год. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 21.06.2013 год., публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр.Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-4Заповед № 244/21.02.2020 г.16.04.2020 г.16.04.2020 г.Изтегли файла
З-17Заповед № 128/07.02.2017 г.22.06.2017 г.22.06.2017 г.Изтегли файла
З-45Заповед № 599/19.05.2017 г.22.06.2017 г.22.06.2017 г.Изтегли файла
З-9Заповед № 506/13.04.2020 г.16.04.2020 г.16.04.2020 г.Изтегли файла
В-2340Заповед за стартиране процедура по категоризация23.08.2022 г.23.08.2022 г.Изтегли файла
З-32На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1104/ 11.11.2014 год. на и.д.кмет на община Троян,31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-40На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и протокол от проведен на 19.01.2015 год., публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в с.Старо село, Община Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-8Заповед №1551/12.12.2016г.21.06.2017 г.21.06.2017 г.Изтегли файла
З-43Заповед № 1152/17.09.2016 г.09.12.2016 г.09.12.2016 г.Изтегли файла
З-18Заповед №767/19.06.2020 г.19.08.2020 г.19.08.2020 г.Изтегли файла
З-76Заповед №1204/25.09.2017 г.27.09.2017 г.27.09.2017 г.Изтегли файла
В-1170Заповед за стартиране процедура по категоризиране.11.07.2022 г.12.07.2022 г.Изтегли файла
З-87Заповед №1508/29.11.2017 г.15.12.2017 г.15.12.2017 г.Изтегли файла
В-986Заповед за прекратяване на регистрация - При горските05.07.2022 г.08.07.2022 г.Изтегли файла
З-7Заповед №66/23.01.2018 г.20.03.2018 г.20.03.2018 г.Изтегли файла
З-27Заповед №895/14.07.2020 г.19.08.2020 г.19.08.2020 г.Изтегли файла
З-41ПРЗ ЗА ЧИЗРП ЗА ПИ 03486.108.629410.12.2021 г.10.12.2021 г.Изтегли файла
З-7Заповед № 416/18.03.2020 г.16.04.2020 г.16.04.2020 г.Изтегли файла
З-19Заповед №1279/14.11.2018г.22.01.2019 г.22.01.2019 г.Изтегли файла
З-29Заповед №1117/17.08.2021 г.01.12.2021 г.01.12.2021 г.Изтегли файла
З-4На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.12, т.10 и чл.51, ал.1 от Закона за туризма, и Решение №356/ 25.04.2013 год. на Общинския съвет - Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-48Заповед № 831/08.07.2019 г.16.07.2019 г.16.07.2019 г.Изтегли файла
З-49Заповед № 1382/07.11.2016 г.09.12.2016 г.09.12.2016 г.Изтегли файла
З-57Заповед №1013/19.08.2019 г.19.09.2019 г.19.09.2019 г.Изтегли файла
В-2454Заповед за категоризация - 459 Орхидея26.08.2022 г.26.08.2022 г.Изтегли файла
З-10Заповед №107/02.02.2018 г.20.03.2018 г.20.03.2018 г.Изтегли файла
З-27Заповед № 709/09.06.2016 г.22.07.2016 г.22.07.2016 г.Изтегли файла
З-34Заповед № 915/01.08.2016 г.09.12.2016 г.09.12.2016 г.Изтегли файла
З-11Заповед № 510/15.04.2016 г.22.07.2016 г.22.07.2016 г.Изтегли файла
З-17Решение № 602/16.05.2016 г.22.07.2016 г.22.07.2016 г.Изтегли файла
З-78Заповед №1217/26.09.2017 г.27.09.2017 г.27.09.2017 г.Изтегли файла
З-20Заповед №1280/14.11.2018г.22.01.2019 г.22.01.2019 г.Изтегли файла
З-33На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1105/ 11.11.2014 год. на и.д.кмет на община Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-34Заповед №1290/23.09.2021 г.01.12.2021 г.01.12.2021 г.Изтегли файла
З-23На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 373/25.04.2014 г. на изпълняващия длъжността кмет на община Троян и протокол от проведен на 21.05.2014 год. публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост, с идентификатор 05445.26.61 по кадастралната карта на с. Борима31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
     
Страница 1 от 9 (423 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Следваща
[Условие]Създаване на филтър